రేపు జూనియర్ కాలేజీల బంద్: ఏబీవీపీ

| June 26, 2012 | 0 Comments
  • Tweet
  • Tweet

ఇంటర్ విద్యా సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ బుధవారం రాష్ట్ర జూనియర్ కళాశాలల బంద్‌కు పిలుపు నిచ్చినట్లు ఏబీవీపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు టీ రామకృష్ణ తెలిపారు.

Tags: , రేపు జూనియర్ కాలేజీల బంద్: ఏబీవీపీ

Category: News, State News

Comments (0)

Trackback URL | Comments RSS Feed

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply


9 − = fourRecent Postscar rental services warangal, kazipet, hanamkonda


car rental services warangal, kazipet, hanamkonda
car rental services warangal, kazipet, hanamkonda
car rental services warangal, kazipet, hanamkonda
car rental services warangal, kazipet, hanamkonda
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.